ประกาศ!!!
     เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะปิดระบบ e-Meeting เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้กับระบบ (Disk)
ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ส่งผลให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ในวันและเวลาดังกล่าว
สำนักคอมพิวเตอร์จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

เข้าสู่ระบบ

 
Computer Center, Burapha University

0.0074 | 0.63MB