ลงทะเบียนใช้งานระบบ e-Meeting Burapha University
สำหรับจัดการการประชุม

 
ข้อตกลงการใช้งานระบบ e-Meeting Burapha University
    ระบบ e-Meeting Burapha University เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นตามนโยบาย “Smart University” เพื่อลดกระดาษและอำนวยความสะดวกในการประชุม ซึ่งระบบนี้ให้บริการแก่บุคลากร เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น (โดยยืนยันตัวตนด้วย Username และ Password ของมหาวิทยาลัย)
      ท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานระบบแล้ว
 
Username  
Password  
 

 
Computer Center, Burapha University

0.0173 | 1.83MB